Otto er eit mannsnamn som kjem frå tysk. Det er ein variant av dei nørrøne namna som byrjar med Aud-. Tydinga er noko nær «rikdom» eller «lukke».

Otto har namnedag den 4. november.

Kjende personar med namnet Otto Endra

Kongelege Endra

Andre Endra

Bakgrunnsstoff Endra