Otto Ruberg (21. mai 1866august 1939) var ein norsk kjøpmann, skipsreiar og stortingsmann frå Brevik i Telemark. Han var medlem av Venstre.

Otto Ruberg
Fødd 21. mai 1866
Død 16. august 1939

Ruberg var son til ein skipper. Sjølv gjekk han borgarskulen i heimbyen, før han 15 år gammal vart tilsett i forretninga til kjøpmann Even Larsen. I 1885 vart han fullmektig i forretninga, og då Larsen døydde i 1898 tok han over forretninga. I tillegg dreiv han som skipsreiar og agent for reiarlag.

Ruberg var medlem av bystyret i Brevik frå 1899, også av formannskapet. Han hadde fleire sentral verv i styringa av byen og ulike samfunnsinstitusjonar, så som sparebanken. Perioden 1906-09 var han Brevik sin representant på Stortinget, medlem av konstitusjonskomiteen. Dei to valbolkane 1910-12 og 1913-15 var han stortingsvaramann for krinsen Brevik og Holmestrand. Han møtte i 1911 frå 23.juni i staden for Rikard Olsen. Også i 1914 kom han inn for Olsen på slutten av sesjonen.

KjelderEndra