PT

Wikimedia-fleirtydingsside

Bokstavane P og T kan vera ei forkorting for ulike omgrep:

Stader endre

Matematikk, vitskap og teknologi endre

Matematikk endre

Mål og måleiningar endre

  • Pt., forkorting av Pint, ei måleining for volum eller kapasitet
  • PT står for Pressure Transmitter, og er eit måleinstrument for å måla trykk med

Kjemi endre

Fysikk endre

  • I partikkelfysikken er Pt symbolet for tverrgåande framdrift (framdrifta som går perpendikulært til stråla i ein partikkeldetektor)

Underhaldning endre

Musikkgrupper endre

Anna endre


  Denne sida skildrar ein kombinasjon av to bokstavar som anten kan vere ei forkorting, eit norsk ord, eit ord i eit anna språk eller ein kombinasjon av desse. Om ein artikkel peikte her, så kan du kanskje gå tilbake og rette opp lenkja slik at han peikar til den riktige artikkelen. Sjå alle artiklar som byrjar med byrjar med PT.