Palaeognathae

klade av fuglar
(Omdirigert frå Paleognathae)
Palaeognathae
Sørbrunkivi Apteryx australis Foto: Malene Thyssen
Sørbrunkivi Apteryx australis
Foto: Malene Thyssen
Systematikk
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Infrarekkje: Kjevemunnar Gnathostomata
Megaklasse: Beinfiskar Osteichthyes
Overklasse: Tetrapodar Tetrapoda
Klasse: Fuglar Aves
Infraklasse: Palaeognathae
Pycraft, 1900

Palaeognathae er den minste av to overordenar av moderne fuglar. Den andre overordenen er Neognathae. Til saman utgjer dei to kladene den biologiske underklassen Neornithes.

Palaeognath kjem frå gammalgresk og tyder 'gammal kjeve' med referanse til skjelettanatomien av ganen, som er skildra som meir primitiv og krypdyrliknande enn hos andre fuglar. Det er ingen usemje om at Palaeognathae er dei mest «primitive» eller basale levande fuglane, men det er strid om det nøyaktige tilhøvet mellom dei og andre fuglar. Det er også fleire andre vitskaplege kontroversar om evolusjon.

Overorden Palaeognathae inneheld fire nolevande ordenar av strutsefuglar, fuglar utan flygeevne, samt ein orden av tinamuar med svak flygeevne. I tillegg reknast to ordenar av utdøydde artar som ein del av Palaeognathae, elefantfuglar og moafuglar.

Av dei nolevande artane er det klassifisert mindre enn 50 artar av tinuamuar i ni slekter. Strutsefuglar samlar to strutseartar, to nanduar, tre kasuarar, emu og fem artar kiviar, til saman 13 artar strutseliknande fuglar, alle utan flygeevne.

Evolusjon og kladistikk endre

Palaeognathae

 strutsar, Struthioniformes  


 Notopalaeognathae

 nanduar, Rheiformes  

 tinamuar, Tinamiformes   moaer, Dinornithiformes†   Novaeratitae kiviar, Apterygiformes   elefantfuglar, Aepyornithiformes†   Casuariiformes 

 kasuarar, Casuariidae   emuar, Dromaiidae  
Kladogram basert på Mitchell (2014)[1] med namn på kladar etter Yuri et. al (2013)[2]

Kjelder endre

Referansar
  1. Mitchell, K. J.; Llamas, B.; Soubrier, J.; Rawlence, N. J.; Worthy, T. H.; Wood, J.; Lee, M. S. Y.; Cooper, A. (23. mai 2014). «Ancient DNA reveals elephant birds and kiwi are sister taxa and clarifies ratite bird evolution» (PDF). Science 344 (6186): 898–900. PMID 24855267. doi:10.1126/science.1251981. 
  2. Yuri, T (2013). «Parsimony and model-based analyses of indels in avian nuclear genes reveal congruent and incongruent phylogenetic signals». Biology 2 (1): 419–44. PMID 24832669. doi:10.3390/biology2010419.