Paleognathae


Sørbrunkivi Apteryx australis Foto: Malene Thyssen
Sørbrunkivi Apteryx australis
Foto: Malene Thyssen
Systematikk
Rike: Animalia
Rekkje: Chordata
Klasse: Aves
Underklasse: Neornithes
Overorden: Paleognathae
Ordenar
 • Lithornithiformes
 • Vitskapleg namn
  Paleognathae
  Pycraft, 1900

  Paleognathae er den minste av to overordenar av moderne fuglar. Den andre overordenen er Neognathae. Til saman utgjer dei to kladene den biologiske underklassen Neornithes.

  Paleognath kjem frå gammalgresk og tyder 'gammal kjeve' med referanse til skjelettanatomien av ganen, som er skildra som meir primitiv og krypdyrliknande enn hos andre fuglar. Det er ingen usemje om at Palaeognathae er dei mest «primitive» eller basale levande fuglane, men det er strid om det nøyaktige tilhøvet mellom dei og andre fuglar. Det er også fleire andre vitskaplege kontroversar om evolusjon.

  Overorden Paleognathae inneheld fire nolevande ordenar av strutsefuglar, fuglar utan flygeevne, samt ein orden av tinamuar med svak flygeevne. I tillegg reknast ordenen Lithornithiformes av utdøydde artar som ein del av Paleognathae.

  Av dei nolevande artane er det klassifisert mindre enn 50 artar av tinuamuar i ni slekter. Strutsefuglar samlar ein struts, to nanduar, tre kasuarar, emu og fem artar kiviar, til saman 12 artar strutseliknande fuglar, alle utan flygeevne.

  KjeldeEndra