Eit partitur er eit notehefte som inneheld alle stemmane i eit musikkverk. Alle stemmane er stilte opp under kvarandre slik at taktstrekane følgjer ei rett loddrett linje. Ordet kan i prinsippet gjelda kva slags musikalsk sats som helst, berre han blir skriven på fleire enn eitt system, men vanlegvis blir omgrepet nytta om verk for fleire enn to-tre musikarar — strykekvartettar, symfoniorkester, kor og liknande. I eit orkester er det vanlegvis berre dirigenten som har partitur, musikarane har berre dei notane dei sjølv spelar for at dei skal sleppa å bla så mykje.

Partituret til ein dirigent
Karlheinz Stockhausens grav med partitur til Licht.

Partituroppsett til ulike orkester endre

Barokkorkester endre

Kva instrument som er med i eit barokkorkester varierer; oppsettet nedanfor er eit eksempel:

Klassisk orkester endre

Eit wienerklassisk orkester (det vil seia slik som Haydn, Mozart og Beethoven skreiv for) pleier å ha følgjande stemmar i partituret. Stemmane er vanlegvis ordna i denne rekkjefølgja.

Romantisk orkester/Stort moderne orkester endre

Stor orkester for Der Ring des Nibelungen endre

Partituret til Richard Wagners Der Ring des Nibelungen eksemplifiserer eit større orkester. Partituret gir notasjon for:

pluss kor og vokalistar.

Til saman er det då noter for 110 medverkande i orkesteret.

Normalstort orkester endre

Der Ring des Nibelungen-orkesteret er eit større orkesteret enn vanleg. Eit partitur for ein vanleg besetning gir noter for:

Kjelde endre