Piacenzium (òg kalla astium, redonium eller romanium) er den andre alderen i epoken pliocen. Han starta for 3 600 000 ± 50 000 år sidan og enda for 2 588 000 ± 50 000 år sidan. Piacenzium kjem etter zancleum og før gelasium.

Han vert vanlegvis kalla tidleg pliocen, og stundom uoffislet mellompliocen.

Kjelder

endre
Neogen
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Aquitanium | Burdigalium
Langhium | Serravallium
Tortonium | Messinium
Zancleum | Piacenzium
(Gelasium)
Gelasium | Tidleg
Midtre | Sein
Boreal | Atlantisk