Tortonium er den første alderen i epoken miocen. Han starta for 11 608 000 ± 50 000 år sidan og enda for 7 246 000 ± 50 000 år sidan. Tortonium kjem etter serravallium og før messinium.

Kjelder endre

Neogen
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Aquitanium | Burdigalium
Langhium | Serravallium
Tortonium | Messinium
Zancleum | Piacenzium
(Gelasium)
Gelasium | Tidleg
Midtre | Sein
Boreal | Atlantisk