Sein pleistocen

fjerde og siste alder i pleistocen

Sein pleistocen (òg kalla øvre pleistocen eller tarantium) er den siste alderen i epoken pleistocen. Han starta for 126 000 ± 5 000 år sidan då mellomistida Eem starta før den siste istida og enda for nøyaktig 10 000 karbon-14-år sidan.

Det meste av sein pleistocen var dominert av den siste istida. Mange artar i slekta homo døydde ut bortsett frå mennesket. Menneske spreidde seg til alle kontinent bortsett frå Antarktis under sein pleistocen.

Kjelder endre

Neogen
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Aquitanium | Burdigalium
Langhium | Serravallium
Tortonium | Messinium
Zancleum | Piacenzium
(Gelasium)
Gelasium | Tidleg
Midtre | Sein
Boreal | Atlantisk