Ikosaeder er eit polyeder med 20 sideflater, men vanlegvis viser omgrepet til eit regulært ikosaeder: ein platonsk lekam sett saman av 20 trekanta sideflater. Desse overflatene er likesida trekantar.

(Animasjon)
Eit ikosaeder bretta ut over ei todimensjonal flate.

Ikosaeder-forma terningar er vanlege i mange rollespel, blant anna det kjente Dungeons & Dragons. I denne konteksten viser ein til den 20-sida terningen som D20.

Areal og volum endre

Overflatearealet A og volumet V til eit regulært ikosaeder a er:

 
 

Radius endre

Viss kantlengda i eit regulært ikosaeder er  , er radiusen til ei omskriven kule (ei som akkurat fyller ut heile figuren):

 

Radiusen til ei innskriven kule er:

 

Midtradiusen, det vil seie radiusen til ei kule med overflate som går igjennom midten av kvar kant, er:

 

der   (også kalla  ) er det gylne snittet.

Avkuttingssekvens endre

 
Dodekaeder
 
Avkutta dodekaeder
 
Ikosidodekaeder
 
Avkutta ikosaeder
 
Ikosaeder

Sjå òg endre