Polymorfi (frå gresk og tyder mange former) er evna eit kjemisk stoff har til å ha meir enn ei form og krystallstruktur, og samstundes bestå av dei same atoma, ha den same gassforma og danne dei same løysingane. Desse kan i tillegg til å ha ulik form og krystallstruktur òg ha andre kjemiske og fysiske eigenskapar. Når eit kjemisk stoff dannar ulike krystallstrukturer vert variantane kalla polymorfar. Døme på dette er markasitt og svovelkis som begge har FeS2 som kjemisk formel. Når eit grunnstoff dannar polymorfe sambindingar slik som karbon gjer med minerala grafitt og diamant, og jern gjer med dei ulike formene ferritt (alfa-fase) og austenitt (gamma-fase) vert dei òg kalla allotropar.[1][2] Nokre gonger nyttar ein omgrepet dimorfi når stoff opptrer i berre to former.

Svovelkis FeS2

Sjå òg endre

 
Markasitt FeS2

Kjelder endre

  1. Mineralsamlerens håndbok. Del Caldo/Moro/Gramaccioli/Boscardin. Til Norsk ved Ørnulf Lauritzen, Chr. Schibsteds Forlag, Oslo, !976. ISBN 82-516-0584-9
  2. Encyclopædia Britannica Online. "polymorphism." 19 Apr. 2009.