Porselenskrabbar
Systematikk
Rike: Dyr Animalia
Rekkje: Leddyr Arthropoda
Underrekkje: Krepsdyr Crustacea
Klasse: Storkreps Malacostraca
Orden: Tifotkreps Decapoda
Underorden: Eggberereker Pleocyemata
Infraorden: Anomurar Anomura
Familie: Porselenskrabbar Porcellanidae
Haworth, 1825

Porselenskrabbar (Porcellanidae) er ei gruppe anumore krepsdyr som lever i temperert og varmt vatn langs kystar over heile verda. Dei er den anomuregruppa som liknar mest på krabbar, men kan skiljast frå desse på at dei har lange antenner og har fått redusert det femte beinparet sitt markant. Dette vert nytta til å reinska gjellekammeret. Porselenskrabbar skil seg frå trollhummarar og trollkrabbar ved å mangla pannehorn og piggar på skalet.

Porselenskrabbar er vanlegvis små, og oppnår sjeldan lengder over 2 cm. Namnet sitt har dei fått sidan dei er så «skjøre», det vil seie at dei har ein tendens til å fella lemmar når dei vert angripne. Denne taktikken lønner seg; ofte kan eit brote bein halda fram å røra seg lenge nok til at dyret kjem seg i tryggleik. Brotne lemmar veks ut att i løpet av eit par skalskifte.

Det er registrert 21 slekter porselenskrabbe. Arten Pisidia longicornis er relativt vanleg langs norskekysten.

Bakgrunnsstoff endre