Porter er ei form for mørkt, overgjæra øl, som har opphav i London og slo gjennom på 1700-talet. Det skal ha fått namnet sitt etter berarar, porters, som likte dette ølet, men denne soga er ikkje bekrefta.

Porter i glas og flaske.

Ein sterkare type porter blei kalla Stout porter, noko som seinare blei forkorta til stout.

Drikken passar godt saman med mørk sjokolade, og blei ofte servert til sjokoladekake.

Nokre portertypar

endre

Kjelder

endre