Pyrrhossiger er eit uttrykk for ein særs dyrekjøpt siger, ein siger med store eigne tap. Uttrykket stammar frå Pyrrhos av Epirus, som etter ein siger i slaget mot romarane ved Asculum i år 279 f. Kr., der han tapte mesteparten av hæren og offiserane skal ytra: «Ein slik siger til, og eg er fortapt».

Mynt gjeven ut under kong Pyrrhos, som har gjeve opphav til uttrykket «pyrrhossiger».

Døme endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre