Rainbow Warrior (1957)


«Rainbow Warrior» er eit fartøy i miljøorganisasjonen Greenpeaces service. Kummen er bygd 1957 i England som trålare men vart bygt om til tremasta skonnert for Greenpece. Fartøyet vart tileigna av Greenpeace 1989 som avløysar for fartøyet med same namn, Rainbow Warrior, som vart søkkt i Auckland 1985.

KjelderEndra