Eit randhav er eit havområde som ligg nær fastlandet og er skilt frå det opne havet av øyar eller halvøyar. Randhav kan ha sine eigne bihav som anten er innhav eller andre randhav.

Døme på randhav endre