Opna hovudmenyen
Gravstøtta til Rikard Nordraak i Oslo.

Rikard og Richard er mannsnamn med opphav i gammalhøgtysk Richart, sett saman av ric som tyder 'mektig' og hart som tyder 'hard' eller 'modig'.

Rikard har norsk namnedag den 7. februar.

BrukEndra

 
Namnetrekket til den amerikanske senatoren Richard Stockton. Han har forkorta namnet sitt til «Rich».
 
Minneplate om den tyske kommunistiske anti-fascisten Richard Hüttig i Berlin.

Richard er eit utbreidd namn i engelskspråklege land, og har ei rekkje kortformer, som Rick, Rich, Dick, Dickie,

Namnet kjend i Noreg frå 1300-talet. I nyare tid har det vore mest brukt på 1970-talet, då rundt 0,25 % av nyfødde gutar blei kalla Richard. Richard er den mest utbreidde skrivemåten i Noreg, med 3 018 brukarar i 2009. 501 heitte Rikard.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra