Riksrett er ein domstol, eller ein domstolliknande prosess, som tek for seg skulnader mot høgre offentlege tenestemenn, som statsrådar, dommarar eller statssjefen i eit land.

Sjå også endre