Riksväg 70

Riksväg 70 er vegen mellom Enköping i søraust og den norske grensa ved Flötningen (37 km vest for Idre) i nordvest, via mellom anna Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Rättvik, Mora og Älvdalen. Han er nasjonal stamväg mellom Enköping og Mora.

SWE riksvag70.PNG
Riksväg 70 (til høgre på bildet) kryssar Dalälven tre gonger, mellom anna mellom Avesta og Hedemora.
Riksväg 70 sør for Sala

Riksväg 70, som er ein del av Stockholmsvägen for det meste av folk i Dalarna, er ca 430 km lang. På norsk side av grensa held vegen fram som Fylkesveg 218.

Vegen er skilta nordover mot Mora, deretter Røros (Noreg). Sørover er vegen skilta mot Mora, deretter Enköping.

<-- ikkje ferdig omsett

Standard og planarEndra

Vegen har varierande standard. Mellom Säter og Borlänge er den motortrafikled.
Planane for vegen inkluderer:

  • Simtuna-Kumla som ligg sør for Sala, cirka 2020.
  • Planfri landsväg, bygd med midtrekkverk på eksisterande strekning, søndre AvestaHedemoraSäter. Delen Hedemora–Säter vart utført i 2009. Delen Avesta–Hedemora i 2010 og Brovallen–Avesta truleg 2011.
  • Krysset med Smedjebacksvägen utanfor Borlänge, blir bygd om, cirka år 2016.
  • Utbetring av befintlig sträckning Borlänge - Rättvik (tidsplan uviss).
  • Genomfart Mora, utbetring av eksisterande veg. Truleg rundt 2017.-->

HistorieEndra

Ein veg mellom Stockholm og Dalarna som var køyrbar med hest og vogn har eksistert sidan mellomalderen, sjå Dalkarlsvägen.

I perioden frå 1940-talet til 1962 hadde vegen på strekninga Enköping - Borlänge - Mora namnet Riksväg 12, og det nummeret galdt til og med frå Stockholm. Strekka Mora - Särna - norskegrensa heitte då Länsväg 295. I 1962 innførte ein namnet Riksväg 70 i staden på strekka Enköping - Mora. Strekninga Mora - norskegrensa heitte länsväg 295 heilt til starten av 1990-talet, då den fekk namnet riksväg 70.

Motortrafikkvegen Säter-Borlänge vart bygd i perioden 1972-74, då òg omkøyringa forbi Avesta vart bygd. Tidleg på 1980-talet det bygd ei omkøyring rundt Sala. Vegen forbi Gagnef og Djurås vart bygd i 1960-61.

Den tidlegare vegen mellom Broddbo og Sala var veldig smal og det i kombinasjon med den dårlege gjennomfarten i Sala danna "Salaproppen". Den vart gjort om med ei ny omkøyring vest for Sala som er 2+1-veg og 18 km lang. Den nye vegen vart ferdig i november 2008.

Dei øvrige strekningane er eldre, somme 1800-talsstrekningar eller eldre som er asfaltert og lett utvida. Straks utanfor Kumla kyrkby sør for Sala passerer riksväg 70 jarnbanelinja Sala-Oxelösund via eit plankryss, som tidvis er skuld i lange køar på riksvegen. Plankryss med jernbane er no (2009) ganske sjeldsynte på det svenske riksvegsnettet, særskilt på ein stamveg som denne.

Trafikkplassar, kryss og tilsluttande vegarEndra

 
Nr Namn Skilting
Landsväg mellom Enköping (E18) og Säter
    Trafikplats Romberga E18  

Stockholm Oslo; 55  

Uppsala Norrköping
  i Fjärdhundra 254 Heby
  nær Sala Sala (Rv 70 svänger)   [1]
  nær Sala 56 Gävle, Västerås, Sala
  nær Sala 256 Norberg, Sala
  Trafikplats Mästerbo 68 Gävle, Krylbo
  Trafikplats Åsbo 68 Örebro
  Trafikplats Skogsbo Avesta Centrum, Skogsbo
  Trafikplats Brunna 270 Norberg
  i Hedemora 270 Hofors
  i Hedemora 266 Falun
Motortrafikled Säter - Borlänge flygplats
  Trafikplats Solvarbo Solvarbo
  Trafikplats Storhaga Mora, Gustafs, St Skedvi
  Trafikplats Naglarby Naglarby, Torsång
Landsväg forbi Borlänge og vidare til Mora
  Trafikplats Yttre Svärdsjö Grängshammar, Yttre Svärdsjö, Övre Svärdsjö
  Trafikplats Romme Romme,   Flygplats
  Grådarondellen i Borlänge 50 Falun,Alfta,Söderhamn (Rv 70 svänger)  
  Trafikplats Hantverkargatan Centrum, Jernbanestasjon (Borlänge)
  Backarondellen i Borlänge 50 Örebro
  nær Borlänge 293 Falun
  i Djurås 71 Sälen
  i Rättvik 80 Falun,Gävle
  i Rättvik 301 Furudal,Alfta
  Trafikplats Färnäs Färnäs (Mora)
  i Mora E45 Östersund
  i Mora E45 Karlstad; 26 Mariestad (Rv 70 svänger)  
  i Särna 311 Sälen
  311 Tännäs