Riksveg 420

veg i Agder
Riksveg 420
Riksveg 420
Strekning
Øygardsdalen i Grimstad – Timenes i Kristiansand
Riksveg 420
Informasjon
Lengd 34,9
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 420

Riksveg 420 (Rv420) går mellom Øygardsdalen i Grimstad og Timenes i Kristiansand.

Opphavleg strekning var Jovannet i Arendal til Nørholm i Grimstad (32,4 km).

Vegen vart forlenga 27. august 2009 mellom Kristiansand og Grimstad (i samband med opninga av den nye Riksveg 420 dagen før) med den gamle E 18-traseen og Fv32 gjennom Sørlandsparken, fram til Timeneskrysset i Kristiansand.

Før 1. januar 2010 var fylkesveg 420 del av riksvegen.

Etter at europaveg 18 vart teken i bruk mellom Kristiansand og Grimstad har strekninga vorte omklassifisert til fylkesveg igjen.

Kommunar og knutepunkt endre

  Aust-Agder endre

Grimstad

Vesterled

Bergemoveien
Rv420

Lillesand

Rv420

  Vest-Agder endre

Kristiansand

Rv420

Bakgrunnsstoff endre