Ringvassøy grønsteinsbelte

Ringvassøy grønsteinsbelte er eit 10 km breitt og 30 km langt bergartskompleks på nordlege delen av Ringvassøy i Tromsø.

Grønsteinen består av ulike felsiske til mafiske metavulkanske bergarter av tholeiitisk til kalsium-alkalisk affinitet. U-Pb zirkon-alderen er på 2849 millionar år og 2835 millionar år. Grønsteinen er gjennomskoren av ei rekkje mafiske gangar.

Kjelder endre