Eit rombkuboktaeder eller lite rombkuboktaeder er ein arkimedisk lekam med 8 trekanta og 18 kvadratiske sider, 24 hjørne og 48 kantar.

(animasjon)
Eit rombkuboktaeder bretta ut over ei todimensjonal flate.
Ein Rubik's snake har form som eit rombkuboktaeder, unntatt at trekantane berre er hòl.

Areal og volum

endre

Arealet A og volumet V til eit ikosidodekaeder med sidelengd a er:

 
 

Sjå òg

endre