Sølve er eit personnamn, frå det norrøne mannsnamnet Sǫlvi, ei sideform til Salve, kanskje av 'sal, hus' og etterleddet -ver som tyder 'mann, kjempe'. Namnet kan òg vere eit kvinnenamn, frå det norrøne kvinnenamnet Sǫlva, ei kortform av namn som Solveig.

Sølve har i Noreg namnedag den 20. juni.

Bruken av namnet i NoregEndra

Det er sterkast tradisjon for å bruke namnet som mannsnamn.

  • I folketeljinga frå 1801 hadde 10 menn namnet Sølve, flest budde i Telemark og Buskerud
  • I 1900 var 8 menn listeførte med namnet Sølve, flest budde i Buskerud
  • I 2008 hadde 14 kvinner og 437 menn Sølve til første fornamn

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra