Skammestein er ei bygd og ein matrikkelgard i Øystre Slidre kommune i Innlandet fylke. Bygda, eller grenda, ligg 32 kilometer nord-nordvest for Fagernes og om lag seks kilometer søraust for Beitostølen. Vegkrysset mellom Fylkesveg 51 og Fylkesveg 289 ligg på Skammestein.

Skammestein i Valdres i Øystre Slidre i Oppland kring 1950

Kjelder endre

  • Norsk Allkunnebok. IX. Bandet. 1960