Skjersjøen

(Omdirigert frå Skjærsjøen)

Skjersjøen, som ofte vert kalla Skjærsjøen, er ein regulert innsjø i Nordmarka, nordaust for Ullevålseter, 258 moh. På austsida av vatnet går ein skogsbilveg og løype mot Bjørnholt. Skjersjødammen er ei demning i utløpsosen som held vassnivået stabilt, og fører vatn i røyr til Hammeren kraftstasjon nede ved Maridalsvannet i Maridalen. Gjennom demninga renn òg Skjersjøelva ned til Maridalsvatnet, som er hovudkjelda for drikkevatn til Oslo. Både i og langs Skjersjøen, Skjersjøelva og Maridalsvannet er det forbode å forureine vatnet ved fisking, bading og anna aktivitet.

Skjersjøen
innsjø

Foto: C. Hill, 2007

Land  Noreg
Fylke Oslo
Høgd over havet 258 moh.
Areal 0,65 km²
Koordinatar 60°1′12″N 10°42′36″E / 60.02000°N 10.71000°E / 60.02000; 10.71000
Kart
Skjersjøen
60°01′19″N 10°42′30″E / 60.02208°N 10.70829°E / 60.02208; 10.70829
Wikimedia Commons: Skjærsjøen

Langsetter breiddene på Skjersjøelva står det mange plassar framleis store murar av digre steinblokker som skulle lette den årlege tømmerfløytinga som gjekk føre seg i dette vassdraget tidlegare. På vestre breidda eit stykkje ned frå Skersjødammen står det òg store steinmurar etter ei oppgangssag frå 1600-talet, Kamphaugsaga.

Skjersjøen samlar vatn naturleg frå dei store innsjøane i Nordmarka, mellom anna Bjørnsjøen, Helgeren, Hakkloa og Store Sandungen. Bjørnsjøelva sørgjer for ein vesentleg del av vasstilførselen med vatn frå Bjørnsjøen (337 moh.) gjennom Bjørnsjøhelvete, eit trangt gjel der det lett oppstod vanskar under tømmerfløytinga, og difor vart namngjeve i samsvar med dette. I tillegg er det lagt røyr i fjellet frå Øyungen, slik at også dette vatnet tømmer til Skjersjøen.

Skjersjødammen

endre
 
Skjersjødammen
Foto: C. Hill, 2007

Demninga ved Skjersjøen ligg mot søraust, og regulerer vasstanden i Skjersjøen mellom ca. 257 moh. og ca. 260 moh. Dammen vart bygd i samband med elektrisitetskraftverket Hammeren kraftstasjon i Maridalen. Bygginga pågjekk frå 1898 til kraftstasjonen vart sett i drift i 1900.

Frå Skjersjødammen vert vatnet ført i store stålrøyr av skipskvalitet. Stålet vart kjøpt frå Skottland. Røyra vart klinka og tilpassa på staden, og er grave ned heile vegen og tildekka. Røyrgata utgjer i dag ein sti opp Skjerselvdalen.

I området er det sett opp kart som markerer område med fare for svekka is i samband med vasstandsregulering i Skjærsjødammen.

Bakgrunnsstoff

endre