Solnør

Solnør er ein matrikkelgard i Ålesund kommuneSunnmøre.

Hovudbygninga på Solnør i 1941.
Foto: Halvor Vreim / Riksantikvaren

Solnør er ein storgard, og høyrde i mellomalderen til Giskegodset. Riddaren Alv Knutsson fekk hand om garden i 1490, etter reformasjonen vart han krongods. Krona selde garden i 1690, som så fram til 1820 var i kakseætta Abelseth si eige. Ludvig Daae kjøpte garden i 1820, som sidan har vore eigd av etterkomarar i Daaeætta. Ludvig Daae var i si tid eigar av garden/godset.

Gardsdrifta vart avvikla kring om 1980. Jorda vart på 1980-talet utbygt til golfbane.

E 39 går forbi Solnør. Våningshuset på godset er godt synleg frå europavegen.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra

  • Solnør i kulturminnesok.no, nettstaden til Riksantikvaren