Sosialfilosofi

Sosialfilosofi er filosofisk studie av spørsmål rundt sosial åtferd. Sosialfilosofi behandlar mange ulike emner frå idividuelle meiningar til legitimiteten til lovar, frå sosialkontrakt til kriterie for revolusjon, frå endringar i menneskeleg demografi til samfunsstrukturen i eit vepsebol.

Nokre kjende sosialfilosofar:Endra

KjelderEndra