Avram Noam Chomsky (fødd 7. desember 1928) er ein amerikansk professor i lingvistikk kjend for nyskapande språkteoriar. Chomsky er tilsett ved Massachusetts Institute of Technology og skapar av chomskyhierarkiet, ei klassifisering av formelle språk. Chomsky sitt arbeid innanfor generativ lingvistikk bidrog sterkt til behaviorismen sin nedgang og leidde til fremjinga av kognitive vitskapar. I boka Syntatic Structures introduserte han teorien om at delar av den menneskelege grammatikken er nedarva i hjernen. Teoriane hans har hatt stor innverknad, sjølv om fleire forskarar ikkje er samde i dei.

Noam Chomsky

FøddAvram Noam Chomsky
7. desember 1928
East Oak Lane
NasjonalitetUSA
Områdespråkvitskap, språkfilosofi, psykologi, generativ grammatikk, kommunikasjonsteori, kognitiv vitskap, sinnsfilosofi, etikk, politikk
Yrkefilosof, lingvist, politisk skribent, universitetslærar, psykolog, antropolog, menneskerettsaktivist, lærar, mediekritiker, skribent, kommentator, informatikar, historikar, anti-zionist
InstitusjonarMassachusetts Institute of Technology
Alma materHarvard University
Central High School
Massachusetts Institute of Technology
Oak Lane Day School
University of Pennsylvania
University of Pennsylvania
EktefelleCarol Chomsky, Valeria Wasserman Chomsky
BarnAviva Chomsky
MedlemDeutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina
Serbias vitenskaps- og kunstakademi
National Academy of Sciences
American Academy of Arts and Sciences
Royal Society of Canada
American Philosophical Society
American Association for the Advancement of Science
Academia Europaea

Ved sida av arbeidet innom språkvitskap er Chomsky mest kjend for sine venstreradikale synspunkt, og kritikk mot USA sin utanrikspolitikk. Han skildrar seg sjølv som libertær sosialist og tilhengar av anarkosyndikalisme. Chomsky var aktiv sionist1940-talet, men han var motstandar av opprettinga av staten Israel i 1948.

Biografi endre

Noam Chomsky var fødd i ein jødisk familie i Philadelphia i Pennsylvania. Far hans var forskar i hebraisk og fødd i Russland. I 1945 byrja Noam studium i filosofi og lingvistikkUniversity of Pennsylvania der han identifiserte seg politisk med lingvistikkprofessoren Zellig Harris. Politisk aktiv vart han i samband med Vietnamkrigen.

Politisk litteratur endre

Mest kjent for allmenta er truleg Noam Chomsky sin kritikk av USA sin utanrikspolitikk og korleis media fungerer. I ei bok han skreiv saman med Edward S Herman Manufacturing Consent -- The Political Economy of the Mass Media skildrar han fem filter for å sile fram godkjend informasjon i kapitalistiske system. Etter sleppet av boka 9-11 om åtaket mot World Trade Center 2001 fekk han for alvor plass i det amerikanske mediebruset.

Lingvistikk endre

Innanfor lingvistikken er Chomsky mest kjend som leiargestalt innanfor minimalismen, den chomskyanske retninga innanfor generativ grammatikk. Dei mest varig aksepterte bidraga hans til lingvistisk teori er frå formell lingvistikk og automatteori, særleg klassifiseringa av ulike typar formelle grammatikkar i det såkalla Chomskyhierarkiet.

Bakgrunnsstoff endre

Bibliografi endre

Lingvistikk endre

Det ligg ein komplett bibliografi på Chomskys MIT-heimeside [1].

 • Chomsky, Noam, Morris Halle, og Fred Lukoff (1956). “On accent and juncture in English.” I For Roman Jakobson. The Hague: Mouton
 • Chomsky, Noam (1956). Three models for the description of language. I.R.E. Transactions on Information Theory, vol. IT-2, no. 3: 113-24
 • Chomsky (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton. Berlin and New York (1985).
 • Chomsky (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press.
 • Chomsky (1965). Cartesian Linguistics. New York: Harper and Row. Reprint. Cartesian Linguistics. Ett kapitel i the History of Rationalist Thought. Lanham, Maryland: University Press of America, 1986.
 • Chomsky, Noam, og Morris Halle (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row.
 • Chomsky (1981). Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures. Holland: Foris Publications.
 • Chomsky (1986). Barriers. Linguistic Inquiry Monograph Thirteen. Cambridge, MA and London: The MIT Press.
 • Chomsky, Noam (1995). The Minimalist Program. Cambridge, MA: The MIT Press.

Politiske verk endre

Somme av desse bøkene er tilgjengelege online på engelsk [2].

 • Chomsky (1969). American Power and the New Mandarins. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1970). At War with Asia. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1971). Problems of Knowledge and Freedom: The Russell Lectures. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1973). For Reasons of State. New York: Pantheon.
 • Chomsky & Herman, Edward (1973). CENSORED FULL TEXT Counter-Revolutionary Violence: Bloodbaths in Fact and Propaganda Arkivert 2004-06-11 ved Wayback Machine.. Andover, MA: Warner Modular. Module no. 57.
 • Chomsky (1974). Peace in the Middle East: Reflections on Justice and Nationhood. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1979). Language and Responsibility. New York: Pantheon.
 • Chomsky & Herman, Edward (1979). Political Economy of Human Rights (two volumes). Boston: South End Press. ISBN 0-89608-090-0 and ISBN 0-89608-100-1
 • Otero, C.P. (Ed.) (1981, 2003). Radical Priorities. Montréal: Black Rose; Stirling, Scotland: AK Press.
 • Chomsky (1982). Towards a New Cold War: Essays on the Current Crisis and How We Got There. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1983, 1999). The Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians. Boston: South End Press. ISBN 0-89608-601-1
 • Chomsky (1985). Turning the Tide: U.S. Intervention in Central America and the Struggle for Peace. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1986). Pirates and Emperors: International Terrorism and the Real World. New York: Claremont Research and Publications.
 • Chomsky (1987). On Power and Ideology: The Managua Lectures. Boston: South End Press.
 • Peck, James (Ed.) (1987). Chomsky Reader ISBN 0-394-75173-6
 • Chomsky (1988). The Culture of Terrorism. Boston: South End Press.
 • Chomsky & Herman, Edward (1988, 2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon.
 • Chomsky (1989). Necessary Illusions. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1989). Language and Politics. Montréal: Black Rose.
 • Chomsky (1991). Terrorizing the Neighborhood: American Foreign Policy in the Post-Cold War Era. Stirling, Scotland: AK Press.
 • Chomsky (1992). Deterring Democracy. New York: Hill and Wang.
 • Chomsky (1992). Chronicles of Dissent. Monroe, ME: Common Courage Press.
 • Chomsky (1992). What Uncle Sam Really Wants. Berkeley: Odonian Press.
 • Chomsky (1993). Year 501: The Conquest Continues. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1993). Rethinking Camelot: JFK, the Vietnam War, and U.S. Political Culture. Boston: South End Press.
 • Chomsky (1993). Letters from Lexington: Reflections on Propaganda. Monroe, ME: Common Courage Press.
 • Chomsky (1993). The Prosperous Few and the Restless Many. Berkeley: Odonian Press.
 • Chomsky (1994). Keeping the Rabble in Line. Monroe, ME: Common Courage Press.
 • Chomsky (1994). World Orders Old and New. New York: Columbia University Press.
 • Chomsky (1996). Class Warfare. Pluto Press.
 • Chomsky (1999). Profit Over People. Seven Stories Press.
 • Chomsky (2000). Rogue States: The Rule of Force in World Affairs. Cambridge: South End Press.
 • Chomsky (2001). 9-11. Seven Stories Press.
 • Mitchell, Peter & Schoeffel, John (Ed.) (2002). Understanding Power: The Indispensable Chomsky.
 • Chomsky (2003). Hegemony or Survival. Metropolitan Books. (DEl av the American Empire Project.)
 • Chomsky (2005). Chomsky On Anarchism. AK Press. ISBN 1-904859-20-8

Om Chomsky endre