Spjelkavik Idrettslag

idrettslag
(Omdirigert frå Spjelkavik IL)

Spjelkavik Idrettslag er eit idrettslag heimehøyrande i bydelen Spjelkavik i Ålesund kommune. Laget vart stifta 18. mars 1932 og har ikring 900 medlemer. Spjelkavik IL er aktivt med i fotball, handball, skiidrett (alpine greiner og skihopping). Lagspelarane i Spjelkavik spelar i heilraude drakter.

Spelkavik IL har dei seinare åra særleg vort markert gjennom dei alpine skirennarane Lene, Nina og Mona Løseth og Sebastian Solevåg.

Spjelkavik IL sitt fotballag har med få unnatak spelt lokalfotball på nivå fire og fem i det nasjonale seriesystemet.

Kring 1990 var Spjelkavik IL det beste kvinne-fotballaget i Møre og Romsdal og deltok i 1992-sesongen i den norske toppserien, utan noko lukke. To av spelarane på Spjelkavik-laget, Ann Kristin Aarønes og Merete Myklebust, debuterte på Noregs landslag i høvesvis 1990 og 1993. Kvinnelaget til Spjelkavik IL vart lagt ned i 1995 og spelarane danna Fotballklubben Fortuna.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre