Stølsdal kraftverk

vannkraftverk i Hjelmeland kommune, Rogaland fylke, Noreg

Stølsdal kraftverk er eit vasskraftverk i Ulla-Førreanlegget i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Kraftverket blei sett i drift i 1986.

Stølsdal kraftverk
Tekniske data
Plassering Hjelmeland kommune, Rogaland fylke
Eigar Statkraft m.fl.
Etableringsår 1986
Fallhøgde 103 m
Installasjon 17 MW
Årsproduksjon 51 GWh

Kraftverket har 17 MW installert effekt som kraftverk og 2x3 MW installert pumpekapasitet. Vatnet frå mellom anna Vassbottvatnet kan bli pumpa opp til det såkalla 600-metersnivået, der Sandsavatnet er hovudmagasin, og vidare nyttast i Kvilldal kraftverk. Pumpinga forbruker ca 7 GWh i året. Når verket blir drive som vanleg kraftverk, nyttar det eit fall på 103 meter frå Kvivatnet og Bjørndalsvatnet.

Vassbottvatnet blir brukt som reguleringsmasgasin for pumpestasjonen. Vatnet blir regulert mellom 475 og 470 moh.

Kjelder

endre