Steen & Strøm as er eit skandinavisk kjøpesenterselskap med 18 kjøpesenter i Noreg, Danmark og Sverige. Konsernet er delt inn i Steen & Strøm Norge AS, Steen & Strøm Danmark A/S og Steen & Stræm Sverige AB. Sentera har 1 600 butikkar som vert vitja av 90 millionar menneske kvart år og omset for omlag 3 milliardar euro.

Klépierre og ABP Pension Fund kjøpte den 28. 2008 Steen & Strøm for 21,9 milliardar kroner. Klépierre eig 56,1 prosent av selskapet, medan Stichting Pensioenfonds ABP eig 43,9 prosent. Steen & Strøm er eit fullt integrert selskap i Klépierre som er Europas leiande aktør innan kjøpesenterbransjen med sina 10 senter i 16 land.

Selskapet har igangsett eit omfattande program for miljø- og samfunnsansvar og er heidra som den meste berekraftige kjøpesentergruppa i Europa fleire år på rad. Dette inneber blant anna at alle senter er ISO-14001 sertifisert.

Historie endre

Det opphavlege Steen & Strøm-selskapet vart danna då Emil Steen og Samuel Strøm slo saman sina butikkar i 1856. Samuel Strøm hadde byrja sin verksemd allereie i 1797, og dette har seinare vore rekna som selskapet sitt stiftelsesår.

Selskapet opna i 1874 Kristianias første stormagasin i eit stort nybygg i fire etasjar i Kongens gate 23, teikna av arkitekt Paul Due, men detta brann i 1929.[1] Etter brannen vart dagens stormagasin i fem etasjar og tre tilbaketrukne etasjar oppført på same tomt etter teikningar av arkitekt O. Sverre. Det stod ferdig i 1930 og hadde forbilete i dei store magasina i Paris, med eit ope ovalt midtrom gjennom etasjane, under glasstak. Magasinet fekk byens første rullande trapper. Sidan har nye og moderne shoppingsentera vorte bygd rundt om i dei ulike landa, og kjeden vert rekna som ein av dei største i Norden.

På 1990-talet vart kjeden òg meir kjent då investor Petter Stordalen involverte seg gjennom styringa av City Sør i Trondheim, og tok etterkvart over selskapet, som hadde økonomiske problem mot slutten av 1992 då Stordalen hadde vorte sjef for City Sør.[2] Rett nok vart han tvinga ut i 1996, då Stein Erik Hagen, som sett på ein stor del i selskapet, hadde andre planar enn kva Stordalen sjølv meinte var best for selskapet.[3] Sidan har Hagen gjennom Canica AS vore involvert og ein periode så godt som eine-eig av selskapet.[4]

Selskapet var lista på Oslo Børs frå 1994 til 2007.

Steen og Straum i Noreg endre

Steen og Straum Noreg AS er ein norsk eigedomsselskap som er ått av Steen & Straum. Selskapet eig og driv kjøpesenter knytt til den skandinaviske kjeden Steen & Straum som har røter tilbake til 1797. Steen og Straum Noreg AS vart stifta 6. juni 1987.[5]

Kjelder endre

Referansar endre

  1. arkivkopi, arkivert frå originalen 2. august 2007, henta 28. september 2018 
  2. Nettavisa
  3. Lærde på vegen
  4. arkivkopi, arkivert frå originalen 14. juli 2007, henta 28. september 2018 
  5. Heimeside

Bakgrunnsstoff endre