Steen & Strøm


Steen & Strøm as er eit skandinavisk kjøpesenterselskap med 18 kjøpesenter i Noreg, Danmark og Sverige. Konsernet er delt inn i Steen & Strøm Norge AS, Steen & Strøm Danmark A/S og Steen & Stræm Sverige AB. Sentera har 1 600 butikkar som vert vitja av 90 millionar menneske kvart år og omset for omlag 3 milliardar euro.

Steen & Strøm logo.svg

Klépierre og ABP Pension Fund kjøpte den 28. 2008 Steen & Strøm for 21,9 milliardar kroner. Klépierre eig 56,1 prosent av selskapet, medan Stichting Pensioenfonds ABP eig 43,9 prosent. Steen & Strøm er eit fullt integrert selskap i Klépierre som er Europas leiande aktør innan kjøpesenterbransjen med sina 10 senter i 16 land.

Selskapet har igangsett eit omfattande program for miljø- og samfunnsansvar og er heidra som den meste berekraftige kjøpesentergruppa i Europa fleire år på rad. Dette inneber blant anna at alle senter er ISO-14001 sertifisert.

HistorieEndra

Det opphavlege Steen & Strøm-selskapet vart danna då Emil Steen og Samuel Strøm slo saman sina butikkar i 1856. Samuel Strøm hadde byrja sin verksemd allereie i 1797, og dette har seinare vore rekna som selskapet sitt stiftelsesår.

Selskapet opna i 1874 Kristianias første stormagasin i eit stort nybygg i fire etasjar i Kongens gate 23, teikna av arkitekt Paul Due, men detta brann i 1929.[1] Etter brannen vart dagens stormagasin i fem etasjar og tre tilbaketrukne etasjar oppført på same tomt etter teikningar av arkitekt O. Sverre. Det stod ferdig i 1930 og hadde forbilete i dei store magasina i Paris, med eit ope ovalt midtrom gjennom etasjane, under glasstak. Magasinet fekk byens første rullande trapper. Sidan har nye og moderne shoppingsentera vorte bygd rundt om i dei ulike landa, og kjeden vert rekna som ein av dei største i Norden.

På 1990-talet vart kjeden òg meir kjent då investor Petter Stordalen involverte seg gjennom styringa av City Sør i Trondheim, og tok etterkvart over selskapet, som hadde økonomiske problem mot slutten av 1992 då Stordalen hadde vorte sjef for City Sør.[2] Rett nok vart han tvinga ut i 1996, då Stein Erik Hagen, som sett på ein stor del i selskapet, hadde andre planar enn kva Stordalen sjølv meinte var best for selskapet.[3] Sidan har Hagen gjennom Canica AS vore involvert og ein periode så godt som eine-eig av selskapet.[4]

Selskapet var lista på Oslo Børs frå 1994 til 2007.

Steen og Straum i NoregEndra

Steen og Straum Noreg AS er ein norsk eigedomsselskap som er ått av Steen & Straum. Selskapet eig og driv kjøpesenter knytt til den skandinaviske kjeden Steen & Straum som har røter tilbake til 1797. Steen og Straum Noreg AS vart stifta 6. juni 1987.[5]

KjelderEndra

ReferansarEndra

  1. Arkivert 2. august 2007 på Wayback Machine.
  2. Nettavisa
  3. Lærde på vegen
  4. Arkivert 14. juli 2007 på Wayback Machine.
  5. Heimeside

BakgrunnsstoffEndra