Steinar Tjomsland (fødd 23. juli 1948) i Kristiansand er ein norsk jurist og dommar i Høgsterett. Han tiltredde som høgsterettsdommar 1. april 1991.

Steinar Tjomsland
Fødd 23. juli 1948 (72 år)
Kristiansand
Yrke Høgsterettsdommar

Steinar Tjomsland tok examen artiumKristiansand Katedralskole i 1967. Han er cand. jur. frå Universitetet i Oslo frå 1974. Han arbeidde som konsulent, seinare byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling frå 1975 til 1981. Han var dommarfullmektig i Lillestrøm frå 1977 til 1979. Han var advokat ved Regjeringsadvokatembetet frå 1981 til 1989, der han fekk møterett for Høgsterett i 1986. Han var deretter assisterande direktør i Norges Bank fram til han blei utnemnd som høgsterettsdommar.

KjelderEndra