Straumsfjorden i Troms

sund i Troms

Straumsfjorden er ein fjord på sørsida av Kvaløya i Tromsø kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 18 km vestover frå Malangen til Balsfjorden.

Straumsfjorden med Ryøya, sett mot vest.

I vest startar fjorden mellom Kvalnes i nordvest og Gamnes i søraust. Mjelde er ei bygd på nordsida av fjorden like aust for Kvalnes. Lenger aust går Vollbukta nordover til bygda Straumsbukta. Tvers over fjorden for Vollbukta ligg grenda Vollstad på andre sida.

Ryøya er ei øy som ligg midt i fjorden i den austre delen. På nordsida av øya går Storstraumen eller Rystraumen og på sørsida går Litjestraumen. Rett aust for denne øya ligg Vikran på sørsida og frå her går det ferje over fjorden til Larsenga på nordsida heilt aust i fjorden. Ferjesambandet er ein del av fylkesveg 858. Litt lenger nordaust ligg Tromsø.

Fv286 går langs sørsida av fjorden, medan Fv54 går langs nordsida.