Sur

Wikimedia-fleirtydingsside

Sur kan vise til:

  • Smaken eller lukta sur, det motsette av søt.
  • eit namn på leiken sisten, springe sur.
  • i kjemi om eigenskapar som ei syre, motsett av basisk
  • kaldt og ruskete vêr, t.d. sur vind.
  • om noko som er hardt og stridt
  • om humør, gretten, misnøgd eller mutt.
  • Sør (sur på spansk)
  • Sur-dynastiet, ein afghansk familie som styrte nordlege India mellom 1540 og 1555/56

Forkorting endre

SUR kan syne til:

I kultur endre

Stader endre

Kjelder endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.