Svennsgrunna er eit fiskefelt i Andfjorden, havområdet mellom Senja og Andøya.

Store delar av fiskefeltet er brukt til linefiske av kystlinebåtar frå Torsken kommune, der fleirtalet av fartøya har om lag 15 meters lengd.