Tønsberg domprosti

domprosti i Tunsberg bispedømme

Tønsberg domprosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan prostiet er knytt til Tønsberg domkyrkje i Tønsberg, er prostiet leia av ein domprost.

Prostiet femner kommunane Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg.[1]

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Tønsberg domprostiEndra

 • Færder med
  • Hvasser sokn
  • Nøtterøy sokn
  • Teie sokn
  • Tjøme sokn
  • Torød sokn
 • Tønsberg med
  • Fon sokn
  • Ramnes sokn
  • Sem sokn
  • Slagen sokn
  • Søndre Slagen sokn
  • Tønsberg Domkirke sokn
  • Undrumsdal sokn
  • Vivestad sokn
  • Våle sokn sokn

Tidlegare prestegjeld og soknEndra

 • Tjøme prestegjeld med

Sjå ògEndra

KjelderEndra

 1. Tønsberg domprosti frå Den norske kyrkja