Talet 3

naturleg tal

3 (tre) er det andre primtalet, og det einaste primtalet mellom 2 og 5. I heiltalsrekkja kjem det etter talet to og før talet fire. 3 er det 0. fermattalet.

← 2                    3                    4 →
Grunntaltre
Rekkjetaltredje
Faktoriseringprimtal
Primtalandre
Divisorar1, 3
I ulike talsystem
RomartalIII
Binært112
Oktalt38
Duodesimalt312
Heksadesimalt316

Talet tre kan indikerast med prefikset tri- (frå gresk).

Ordenstalet som svarar til talet tre, er tredje (3.).

Talet tre har i mange samanhengar vore rekna som eit magisk tal eller eit lykketal, jfr. ordtaket Alle gode ting er tre.