Talet 5

naturleg tal
«Fem» omdirigerer hit. For fjernsynskanalen, sjå fjernsynskanalen FEM.

5 (fem) er eit oddetal og det tredje primtalet og det einaste primtalet mellom 3 og 7. I heiltalsrekkja kjem det etter talet fire og før talet seks. 5 er det 1. fermattalet.

← 4                    5                    6 →
Grunntalfem
Rekkjetalfemte
Faktoriseringprimtal
Primtaltredje
Divisorar1, 5
I ulike talsystem
RomartalV
Binært1012
Oktalt58
Duodesimalt512
Heksadesimalt516

Talet fem kan indikerast med prefikset penta- (frå gresk) eller kvint- (frå latin).

Ordenstalet som svarar til talet fem, er femte (5.).