Mudderflate

(Omdirigert frå Tidvasslette)

Mudderflater eller tidvassletter er ei form for våtmark langs kysten som oppstår der gjørme vert avsett av tidvatn, elvar eller sjø. Ein finn dei ofte i lukka område som bukter, lagunar og estuar.

Mudderflater nær ObanStewart IslandNew Zealand.
Mudderflater i Brewster i Massachusetts i USA, som strekker seg mange hundre meter utover ved fjøre.

Mudderflater er viktige område for dyrelivet og har ofte store bestandar, sjølv om mangfaldet ikkje alltid er like stort. Ofte er slike område særs viktige for trekkfuglar som stoppar her.

Det er viktig å verne om mudderflatene for å unngå kysterosjon. Mudderflatene er derimot truga over heile verda på grunn av varsel om auka havnivå i tida som kjem, område som vert utbygd, oppmudring på grunn av skipstrafikk og kjemisk forureining.

Store mudderflater endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre