Tiolar (stundom kalla merkaptanar) er organiske sambindingar med svovel som er analoge til alkoholane. Dei skil seg frå alkoholane ved at oksygenatomet i hydroksylgruppa (-OH) til alkoholane er bytt ut med eit svovelatom, slik at tiolane inneheld tiolgruppa -SH (sulfhydrylgruppe). Ved oksidasjon vert tiol omdanna til sulfonsyrer. Tiolane med enklare oppbygging er flyktige sambindingar med ei særs vond lukt.

Den generelle strukturen til ein tiol (tiolgruppa i blått)

Metantiol (CH3SH) vert mellom anna danna ved cellulosekoking etter sulfatmetoden og er hovudårsaka til den gjennomtrengjande lukta som er kring fabrikkar som arbeider etter denne metoden.

Etantiol (CH3CH2SH) er tilsett propan og butan i små mengder som luktstoff slik at gass som lek ut skal kunna oppdagast.

Kjelder endre

«merkaptaner» i Store norske leksikon, snl.no. Henta 16. januar 2017.

«tioler» i Store norske leksikon, snl.no. Henta 16. januar 2017.

  Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.