Torkel, Torkil og Torkild er mannsnamn som stammar frå det norrøne Þórkell, sett saman av namnet til guden Tor og ketell, 'kjele' i tydinga 'offerkjele' eller 'hjelm'. Terkel og Torkjell er nærskylde former. Namna har vore i bruk sidan mellomalderen.

Torkil har norsk namnedag 12. november. I Noreg er det 606 menn som har Torkel, 318 som har Torkil og 315 som har Torkild som det første førenamnet (SSB 2008). Berre 14 heiter Terkel.

Kjende namneberarar endre

Kjelder endre