Trommehola

Trommehola (av latin cavitas tympani) er ei lita hole som omgjev knoklane i mellomøyret.

Sniglehuset og labyrinten vist ovanfrå. Trommehola er merkt øvst til høgre.

StrukturEndra

Den laterale overflata støyter mot den ytre øyregangen der den blir delt av trommehinna.

VeggarEndra

Trommehola er avgrensa av:

UtviklingEndra

Trommehola er forma av recessus tubotympanicus, som er ei forlenging av svelgposen (sacci pharyngei).

Klinisk signifikansEndra

Skade på trommehinna kan behandlast med tympanoplastikk.

Væskeopphopingar i mellomøyret som følgje av infeksjon eller anna kan drenerast ved å punktere trommehinna med ei stor nål.

Fleire bileteEndra

KjelderEndra