Utladalen er ein dal i Årdal kommune som strekkjer seg nordover frå Øvre Årdal.

Utladalen

Utladalen er den djupaste dalen i Noreg. Hovuddalen, måt frå Årdalstangen er 40 km lang og omgjeve av 50 toppar på over 2000 meter over havet. Ein tursti er lagt av frivillige i område og kryssar elva gjennom dalen på fire stader og endar ved ein av dei høgaste fossefalla i Noreg, Vettisfossen.

Utladalen landskapsvernområde vart oppretta samstundes med den nærliggande Jotunheimen nasjonalpark i 1980 og dekkjer eit areal på 300 km². Området inneheld både dalen og områdea både vestover og nordover mot Jotunheimen, og austover mot innsjøen Tyin.

Bakgrunnsstoff endre