Wallenberg (eller Wallenbergarna, Familien Wallenberg) er ei slekt frå Östergötland i Sverige.

Slekta Wallenberg har stort eigarskap og innflyting innan næringslivet i Sverige og Skandinavia. Mottoet til familien skal på latin vera: «Esse, non videre», att verka, men inte synas. Familien Wallenberg sitt investeringsføretak heiter Investor.

Wallenbergane var i Noreg heilt sentrale i oppbygginga av Norsk Hydro og gruveanlegga til Orkla og Sydvaranger AS.

Wallenbergarar

endre

Nærståande føretak

endre

Døme på industriføretak som har inngått i den såkalla Wallenbergsfæra i lengre tid.

Bakgrunnsstoff

endre