Akustikk

(Omdirigert frå Akustisk)

Akustikk er ein disiplin innan fysikk, knytt til lyd, der ein studerer bylgjer i gassar, væsker og fast stoff.

Høgtalarikon med teikna lydbølgjer.

Ordet kjem frå gresk akoustikos som er sett saman av akouein, 'å høyra' og 'ikos', 'knytt til'.

Undergrupper av akustikk

endre

Akustikk er eit svært omfattande felt og det finst mange undergrupper av akustikk.

  • Psykoakustikk handlar om korleis levande organismar oppfattar lyd. Storparten av forskninga innan dette feltet har vore retta mot den menneskelege hørselsansen.
  • Støy og støydemping er viktige undergrupper av akustikk. Støydemping kan vera både passiv og aktiv.
  • Ultralyd er studiet av høgfrekvent lyd (over det hørbare området)

Sjå òg

endre

Kjelder

endre
  • Andrew M. Colman, red. (2009), «acoustic adj.», A Dictionary of Psychology, Oxford University Press