Alfred

mannsnamn

Alfred er eit mannsnamn som kjem frå gammalengelsk, sett saman av ælf, 'alf, alv' og ræd, 'råd'. Alfred har namnedag i Noreg og Sverige den 3. januar.

Kong Alfred den store av England i eit glasmåleri i Bristol Cathedral.
Foto: Charles Eamer Kempe

Bruken av namnet i NoregEndra

Namnet var vanleg i Noreg ved førre hundreårsskifte, bruken har sidan gått jamt attende, med ei botnnotering rundt 1980.

I folketeljinga i 1801 var ingen menn manntalsføre med dette namnet, men ei kvinne heitte Alfrid.

I teljinga frå 1900 var det 9 974 personar som hadde namnet, i formene Alfred, Alfreid, Alfrid, Alfried eller Alfryd. Alfryd var òg bruka som kvinnenamn.

I 2007 var det 1 600 som har Alfred til første fornamn.

Kjende namneberararEndra

Andre kjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra