Anders Halvorsen Haneborg

norsk stortingsmann og gardbrukar

Anders Halvorsen Haneborg (15. februar 176731. juli 1847) var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Aurskog i Akershus. Han var far til Ole Anderssen Haneborg.

Anders Halvorsen Haneborg
Fødd 15. februar 1767
Aurskog
Død

31. juli 1847
Aurskog

Yrke politikar, bonde

Far hans var lensmann og gardbrukar i Aurskog. Sjølv tok han over drifta av farsgarden i 1792 og eigde garden til han i 1838 skøytte han over på sonen. Før han tok over garden, var han korporal i dragonkorpset frå 1785 til -97. I 1788 var han med i felttoget inn i Sverige som vaktmeister. Under krigen i 1814 deltok han som skyssinspektør.

Haneborg møtte på Stortinget 1818. Han var vald til 1. varamann frå Akershus amt og møtte i staden for Laurentius Borchsenius. Medlem av ni komitear, der i mellom av komiteen om handelsflagget, om matrikkellova, vernepliktslova og om utreiarlova. På Stortinget 1821 og omframstortinget var han 2. representant frå amtet, medlem av sju komitear. I 1821 var han på ny medlem av komiteane om matrikkellova og vernepliktslova, til saman var han med i sju komitear. I 1822 medlem av komiteen om uteståande skatt.

Han døydde på slektsgarden i Aurskog i 1847.

KjeldeEndra