Aqua vitæ ('livsens vatn') er eit gammalt namn for ei konsentrert vassløysing av etanol, opphavleg brukt av alkymistar. Det er blitt fornorska og brukt om drikken akevitt, men har òg andre bruksområde.

To kolber, brukt mellom anna for å destillera «livsens vatn» i alkymien.

Opphavleg laga ein «aqua vitæ» ved å destillera vin, og drikken er også blitt kalla «vinsjelen». Etter kvart blei namnet, i omsett eller forenkla form, brukt om dei folkelege brennevinstypane i fleire land.

Omsetjingar av «aqua vitæ»

endre

Forenklingar av «aqua vitæ»

endre