Arbeidsstasjon er ei kraftig datamaskin som vert nytta i profesjonell samanheng, ofte innan vitskap og ingeniørfag. Arbeidsstasjon skil seg frå personlege datamaskinar ved at dei er laga for å vera robuste og drifsikktre. Dei er ofte utstyrte med RAID, profesjonell sikkerheitskopiering, OpenGL, ect. Typiske arbeidsoppgåver er signalhandsaming, biletehandsaming, videoredigering, utlegg av krinskort, simulering innan akustikk, elektronikk, logistikk, meteorologi og så bortetter.

Arbeidsstasjon med tre skjermar, nytta innan meteorologi.

Sjå òg endre