Opna hovudmenyen

Arnt er eit mannsnamn, ei kortform av det tyske namnet Arnold eller andre namn på Arn, som tyder 'ørn'. Sidefomer er Arent eller Arndt.

Arnt har i Noreg namnedag 1. desember.

Bruken av namnet i NoregEndra

Namnet er i Noreg mest bruka på kysten frå Møre og nordover. Utbreiinga av namnet har gått jamt attover sidan førre hundreårsskifte:

  • I folketeljinga frå 1801 var om lag 1430 personar listeført ned namnet i formene Arnt, Arent, Arndt, Arendt mfl
  • I 1900 var det rundt 4850 som hadde namnet i ei av desse formene, Arnt var då blitt vanlegast
  • I 2008 er det 3445 som heiter Arnt til første fornamn, 28 Arent og 11 Arendt.

Kjende namneberararEndra


Sjå ògEndra

KjelderEndra