Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig er eit offisielt språkråd for det skotsk-gæliske språket i Skottland. Det har base i Inverness og har som uttalt ynske at det skotsk-gæliske språket skal snakkast breitt og vidt.

Frå Inverness, der Bòrd na Gàidhlig har base.

Om Bòrd na GàidhligEndra

Bòrd na Gàidhlig vart gjort til ein offentleg instans etter eit språkvedtak i det skotske parlamentet. Dette vedtaket er kjend som the Gaelic Language (Scotland) Act 2005, og tredte i kraft i februar 2006.

Vedtaket gav tre klåre mål for verksemda til Bòrd na Gàidhlig:

  1. å auka talet på skotsk-gæliske språkbrukarar og læra fleire å forstå det skotsk-gæliske språket,
  2. å oppmuntra til større bruk og språkforståing av skotsk-gælisk,
  3. å gjera skotsk-gælisk språk og skotsk-gælisk kultur meir tilgjengeleg i Skottland og andre stader.

Styreleiaren og medlemmene i Bòrd na Gàidhlig vart utnemnde av dei skotske ministrane i januar 2006. Rådet har no elleve medlemmer i alt, inkludert formannen. Bòrd na Gàidhlig får aktiv pengestønad frå det skotske parlamentet og må underretta parlamentet om verksemda si. I tillegg til parlamentet samarbeider Bòrd na Gàidhlig med andre gæliske språkorganisasjonar og innbyggjarane i Skottland.

ArbeidEndra

I april 2010 godkjende dei skotske ministrane ein handlingsplan for å auka talet på språkbrukarar i Skottland. Planen har fått namnet Ginealach Ùr na Gàidhlig og tek særleg sikte på å undervisa førskuleborn og å gje støtte til foreldra deira. I tillegg tek planen sikte på å få fleire vaksne til å vilja læra seg skotsk-gælisk, samt å skaffa fleire lærarar som kan undervisa i språket.

I 2012 fekk Bòrd na Gàidhlig sponsa ein ny priskategori under dei skotske utdanningsprisane (Scottish Education Awards), som har blitt utdelt årleg sidan 2001.[1] I 2012 kunne ein for fyrste gong få utdanningsprisen i ein kategori for skotsk-gælisk språk og kultur i læringsprosessen.[2]

Andre keltiske språkorganisasjonarEndra

KjelderEndra

FotnotarEndra

BakgrunnsstoffEndra